Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το πιο συχνά ανιχνεύσιμο καρκίνο στον αντρικό πληθυσμό του Δυτικού κόσμου. Η επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, σε γενικές γραμμές όμως επικρατεί το δόγμα ότι οποτεδήποτε κάποιος ασθενής με καρκίνο του προστάτη μπορεί να χειρουργηθεί, τότε το χειρουργείο θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Η επέμβαση που πραγματοποιείται καλείται ριζική προστατεκτομή.


Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το πιο συχνά ανιχνεύσιμο καρκίνο στον αντρικό πληθυσμό του Δυτικού κόσμου. Η επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, σε γενικές γραμμές όμως επικρατεί το δόγμα ότι οποτεδήποτε κάποιος ασθενής με καρκίνο του προστάτη μπορεί να χειρουργηθεί, τότε το χειρουργείο θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Η επέμβαση που πραγματοποιείται καλείται ριζική προστατεκτομή.

Η ρομποτική χειρουργική , συνδυάζοντας την αεροδιαστημική τεχνολογία με την ιατρική επιστήμη, προσφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της νόσου του καρκίνου του προστάτη. Λόγω της υπεροχής της ως μέθοδος συγκριτικά με την ανοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική, σχεδόν το 90% των ριζικών προστατεκτομών, πλέον γίνεται ρομποτικά στις ΗΠΑ. Η όλη επέμβαση, η οποία καλείται ρομποτική ριζική προστατεκτομή, πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών διαμέτρου ελάχιστων χιλιοστών στο κοιλιακό τοίχωμα με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci (ΕΙΚ.1).

Ρομποτική ριζική προστατεκτομή

Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες τεχνικές, όμως τη νεώτερη τεχνική όλων αποτελεί η Retzius-Sparing ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Η τεχνική αυτή αποτελεί την εξέλιξη όλων των προγενέστερων ρομποτικών τεχνικών, συσσωρεύοντας την προϋπάρχουσα εμπειρία μας πάνω στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.
Κάθε επέμβαση για καρκίνο του προστάτη αποβλέπει σε 3 βασικούς στόχους: την οριστική εξάλειψη του καρκίνου, τη διατήρηση της εγκράτειας των ούρων και τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που υφίστανται οι ασθενείς μετά από επέμβαση για καρκίνο του προστάτη είναι η ακράτεια των ούρων. Με τη συγκεκριμένη τεχνική, προσφέρεται το μεγάλο πλεονέκτημα της ταχύτερης και πλήρους επανόδου στην εγκράτεια των ουρών, μιας και διατηρούνται ανέπαφες πολύ βασικές ανατομικές δομές που συμμετέχουν στον μηχανισμό της εγκράτειας των ούρων, όπως οι ομφαλοκυστικοί σύνδεσμοι, η κυστεοπροστατική επιμήκης μυϊκή στιβάδα, η ενδοπυελική περιτονία και ο χώρος του Retzius με τους ηβοπροστατικούς συνδέσμους και το φλεβικό πλέγμα του Santorini. Ο τραυματισμός κάποιων ή όλων των ανωτέρων δομών είναι αναπόφευκτος με όλες τις άλλες υπάρχουσες τεχνικές ρομποτικής ή ανοικτής ριζικής προστατεκτομής.

Έτσι, σε όλες τις συγκριτικές μελέτες, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η τεχνική της Retzius-sparing ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής υπερτερεί, όσον αφορά την ταχύτητα εγκράτειας των ούρων, έναντι όλων των άλλων τεχνικών ριζικής προστατεκτομής (ποσοστά που κυμαίνονται από 95-99%). Παράλληλα, τα ογκολογικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα στο μηχανισμό της στύσης παραμένουν εφάμιλλα με όλες τις υπάρχουσες τεχνικές ρομποτικής προστατεκτομής.

Επιπλέον, όπως και οι άλλες υπάρχουσες τεχνικές , η ρομποτική Retzius-Sparing ριζική προστατεκτομή αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο προσφέροντας ταχεία ανάρρωση στον ασθενή, άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα, γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες και ελάχιστη διεγχειρητική αιμορραγία. Έτσι, ο ασθενής μετά από δυο ημέρες συνήθως εξέρχεται από το νοσοκομείο, με ελάχιστο ή σχεδόν καθόλου μετεγχειρητικό πόνο. Παράλληλα η χρήση των πολύ μικρών ρομποτικών εργαλείων διαμέτρου 8 χιλ. προσφέρει απόλυτο σεβασμό στην παρασκευή των ιστών, δημιουργώντας ελάχιστες κακώσεις και κατά συνέπεια ελάχιστη αιμορραγία και εξαιρετικά σπάνια ανάγκη για μετάγγιση αίματος στον ασθενή.

Ως τεχνική όμως, παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας και απαιτεί μεγάλη χειρουργική εμπειρία, μιας και όλη η επέμβαση πραγματοποιείται ρομποτικά μέσω μιας εσωτερικής τομής (παράθυρο), μήκους ελάχιστων εκατοστών, στον χώρο του Δουγλασείου. Λόγω της τεχνικής δυσκολίας, η συγκεκριμένη επέμβαση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο σε αυτή τη τεχνική χειρουργό ουρολόγο και μόνο με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci και όχι με την προσέγγιση της ανοικτής ή λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Λόγω των αποτελεσμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω, η τεχνική της Retzius-sparing ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής έχει ήδη αρχίσει να θεωρείται, ως η τεχνική, που μελλοντικά θα αποτελέσει το «χρυσό κανόνα» στην ρομποτική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Προς το παρόν όμως, λόγω της χειρουργικής δυσκολίας που παρουσιάζει , πραγματοποιείται μόνο σε ελάχιστα έμπειρα κέντρα ρομποτικής παγκοσμίως, όπως είναι το Severance Hospital (Dr.Rha, Ν.Κορέα), το Saint Augustin (Dr. Gaston, Γαλλία), το Niguarda Hospital ( Dr. Bocciardi, Ιταλία) και το Vattikuti Urology Intitute (Dr.Menon,ΗΠΑ).

Στην Ελλάδα, η τεχνική της Retzius-sparing ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής εφαρμόζεται πανελλαδικά αποκλειστικά μόνο από τον Δρ. Κομνηνό Χρήστο και την ομάδα του, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.