ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ | ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κιρσοκήλη ονομάζεται η ανώμαλη διεύρυνση το φλεβών του ορχικού πλέγματος, που προκαλεί μερική στάση στην αποχέτευση του αίματος από τον όρχη στη συστηματική κυκλοφορία.

Ως αποτέλεσμα παρατηρείται αυξημένη θερμοκρασία στο όσχεο, αυξημένη υδροστατική πίεση στον όρχη, μειωμένη οξυγόνωση του όρχεως, αύξηση συγκέντρωσης τοξικών υλικών στον όρχη και μείωση της σύνθεσης ανδρογόνων από τα κύτταρα Leydig.

Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη ονομάζεται η ανώμαλη διεύρυνση το φλεβών του ορχικού πλέγματος, που προκαλεί μερική στάση στην αποχέτευση του αίματος από τον όρχη στη συστηματική κυκλοφορία. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται αυξημένη θερμοκρασία στο όσχεο, αυξημένη υδροστατική πίεση στον όρχη, μειωμένη οξυγόνωση του όρχεως, αύξηση συγκέντρωσης τοξικών υλικών στον όρχη και μείωση της σύνθεσης ανδρογόνων από τα κύτταρα Leydig.

Οι ανωτέρω παράγοντες προάγουν αποπτωτικούς μηχανισμούς στο σπέρμα, προκαλώντας βλάβη στο DNA των σπερματικών κυττάρων και κατά επέκταση και στη σπερματογένεση. Η βλάβη αυτή είναι χρονοεξαρτώμενη, όμως η έγκαιρη αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση. Επιπλέον, αν η κιρσοκήλη εμφανιστεί σε νεαρή ηλικία, μπορεί να υπάρξει επιβράδυνση της ανάπτυξης του πάσχοντος όρχη.

Αιτία υπογονιμότητας

Λόγω των παραπάνω, η κιρσοκήλη θεωρείται από τα πιο συχνά ορχικά αίτια που προκαλούν υπογονιμότητα στον άνδρα.
Το ποσοστό της κιρσοκήλης στο γενικό πληθυσμό είναι 15-20%, ενώ το ποσοστό αυτό σε άντρες με παθολογικό σπερμοδιάγραμμα αγγίζει το 15-30%. Από την άλλη, το 20% ων ασθενών με κιρσοκήλη εμφανίζει σοβαρή διαταραχή στο σπέρμα, το 46% ήπιες διαταραχές, ενώ ένα 20% θα εμφανιστεί υπογονιμότητα.

Που εμφανίζεταιΗ κιρσοκήλη εμφανίζεται συνήθως αριστερά (78-93%), ενώ ένα ποσοστό ασθενών με κιρσοκήλη που φτάνει στο 40%, μπορεί να εμφανίζει αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη. Οι λόγοι που η κιρσοκήλη εμφανίζεται πιο συχνά αριστερά είναι γιατί η αριστερή σπερματική φλέβα εκβάλει υπό ορθή γωνία στην αρ. νεφρική φλέβα (ενώ η δεξιά υπό γωνία 30ο στη κάτω κοίλη φλέβα). Επιπλέον, η αριστερή σπερματική φλέβα έχει μεγάλο μήκος (8-10 εκ. μεγαλύτερο από τη δεξιά), παρουσιάζει συχνότερα απουσία βαλβίδων με αποτέλεσμα την παλινδρόμηση αίματος, ενώ τέλος μερικές φορές παρατηρείται συμπίεση της αριστερής σπερματικής φλέβας μεταξύ της αορτής και της άνω μεσεντερίου αρτηρίας (φαινόμενο του καρυοθραύστη).

Πάντως, έχει βρεθεί ότι η παρόλο που η κιρσοκήλη εμφανίζεται συνήθως αριστερά, προκαλούνται βλάβες και στους 2 όρχεις, λόγω των φλεβικών αναστομώσεων που υπάρχουν μεταξύ του αριστερού και του δεξιού φλεβικού ορχικού πλέγματος.

Σε περίπτωση που ανευρίσκεται αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη, θα πρέπει να γίνεται αξονική τομογραφία άνω κοιλίας, για αποκλεισμό της πιθανότητας συμπίεσης σπερματικών φλεβών από άλλη αιτία, όπως από οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδενικούς όγκους.

Διάγνωση

Η διάγνωση της κιρσοκήλης μπαίνει με την κλινική εξέταση και τον υπερηχογραφικό έλεγχο του οσχέου του ασθενούς. Συνήθως η κιρσοκήλη ανευρίσκεται τυχαία ή στα πλαίσια διερεύνησης ενός ζευγαριού για υπογονιμότητα, όμως μπορεί να υπάρχουν και κλινικά συμπτώματα, όπως το αίσθημα βάρους στον όρχη που παρουσιάζει το πρόβλημα, ένας βύθιος πόνος στον όρχη ή μια ψηλαφητή μάζα, σαν σάκος από σκουλήκια, στο όσχεο.