Λοιμώξεις του Ουροποιητικού (Ουρολοίμωξη)

Ποιο ποσοστό των νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελούν οι λοιμώξεις ουροποιητικού;

Το 40%.

Γιατί οι γυναίκες παθαίνουν πιο συχνά ουρολοιμώξεις από τους άνδρες;

 • μικρό μήκος ουρήθρας
 • στενή γειτνίαση με τον πρωκτό
 • κατά την εμμηνόπαυση, υπάρχει αύξηση του προστατευτικού pH (αλκαλοποίηση) στα κολπικά υγρά καταστρέφοντας τη φυσιολογική χλωρίδα με αποτέλεσμα υπερανάπτυξη μικροβίων και ανιούσα λοίμωξη (για αυτό και συστήνεται η ενδοκολπική χορήγηση οιστρογόνων, για υποτροπές ουρολοιμώξεων, τα οποία ελαττώνουν το pH, και επιπλέον αυξάνουν την αιμάτωση και την εφύγρανση του κόλπου)
 • στον άνδρα ο ψευδάργυρος που εκκρίνεται από τον προστάτη είναι προστατευτικός έναντι των μικροβίων.

Ποιο ποσοστό χορήγησης αντιβιοτικών σε λοιμώξεις κοινότητας, δίνονται για ουρολοιμώξεις;

15% της χορήγησης αντιβιοτικών αφορούν λοιμώξεις ουροποιητικού.

Πως ταξινομούνται οι ουρολοιμώξεις;

 •  ανάλογα με τη θέση εντόπισης
  Ανωτέρου ουροποιητικού (νεφρός, πύελο)
  Κατωτέρου ουροποιητικού (κύστη, ουρήθρα)
  Γεννητικού συστήματος (όρχεις, επιδιδυμίδες, προστάτης)
 • ανάλογα με τη χρονιότητα
  Οξεία
  χρόνια
 • ανάλογα με την συμπτωματολογία
  ασυμπτωματική
  συμπτωματική
 • ανάλογα με την ανατομική, λειτουργική και γενικότερη κατάσταση του ασθενή
  επιπλεγμένες
  μη επιπλεγμένες
 • ανάλογα με τα παθογόνα
  ειδικές (φυματίωση, παράσιτα, μύκητες)
  μη ειδικές (G+,G-, αναερόβια, άτυπα)
 • σε συνάρτηση με άλλες ουρολοιμώξεις
  υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
  επαναμόλυνση
  βακτηριακή εμμονή
  επίμονη βακτηριουρία
  πρώτη λοίμωξη
  μη θεραπευθείσα λοίμωξη

Σε τι διαφέρουν οι ειδικές από τις μη ειδικές λοιμώξεις;

Ειδικές λοιμώξεις είναι λοιμώξεις με ιδιαίτερα (ειδικά) παθολογοανατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τον μικροοργανισμό. Μη ειδικές λοιμώξεις είναι οι λοιμώξεις με κοινά κλινικά χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως υπευθύνου μικροοργανισμού.

Αποτελεί η ουρολοίμωξη σε εγκύους επιπλεγμένη ουρολοίμωξη; Ποιο το σύνηθες μικρόβιο που ανευρίσκεται σε εγκύους;

Ναι. Tο σύνηθες μικρόβιο είναι ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος.