ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ VIDEO ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ιούλιος 2018.

Αφαίρεση Προστάτη

Πραγματοποιείται μια ακόμη πρωτοποριακή επέμβαση Retzius-sparing (ρομποτική ριζική προστατεκτομή) από τον Δρ. Χρήστο Κομνηνό και την ομάδα του.

Η μέθοδος εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τον χειρουργό Χρήστο Κομνηνό από το 2017, ενώ πραγματοποίησε και σειρά επεμβάσεων Retzius-sparing στο εξωτερικό από το 2013.

Στο τέλος τους βίντεο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα αυτού του είδος της επέμβασης σε καρκίνο του προστάτη η οποία μπορεί να συνδυαστεί με εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό.