ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κ ΑΙΤΙΑ

Υπογονιμότητα

Τι ορίζεται ως υπογονιμότητα;

Υπογονιμότητα αδυναμία τεκνοποίησης για τουλάχιστον 1 χρόνο προσπάθειας, με συχνές σεξουαλικές επαφές

Τι ονομάζεται πρωτοπαθής και δευτεροπαθής υπογονιμότητα; Ποιο ποσοστό των υπογόνιμων ζευγαριών έχει το ένα ή το άλλο είδος;

Πρωτοπαθής: το ζευγάρι δεν έχει παιδιά 70%
Δευτεροπαθής: το ζευγάρι έχει παιδιά 30%

Ένας υπερήλικος άνδρας παύει να είναι γόνιμος. Σωστό ή λάθος;

Ο άνδρας μπορεί να είναι γόνιμος για όλη τη ζωή του. Πάντως, με τη γήρανση επέρχεται εκφύλιση των σπερματικών σωληναρίων (ως αποτέλεσμα υπάρχει αύξηση FSH*, μείωση ινχιμπίνης) και μείωση της κινητικότητας και των φυσιολογικών μορφών στο σπέρμα (όμως παραμένουν εντός φυσιολογικών τιμών). Επιπλέον, σε άνδρες >40έτη υπάρχουν αυξημένες τιμές FSH κυρίως, αλλά και LH*.
Τέλος, σε άνδρες >50 έτη απαγορεύεται να είναι δότες σπέρματος λόγω αυξημένων πιθανοτήτων για γενετικές ανωμαλίες.
*FSH και LH είναι ορμόνες που ελέγχουν την παραγωγή σπέρματος

Ποιο ποσοστό των ζευγαριών είναι υπογόνιμα; Σε ποιο ποσοστό ευθύνεται ο άνδρας; Και ποιο ποσοστό των ζευγαριών θα παραμείνει άτεκνο παρά τους χειρισμούς;

-Το 15% των ζευγαριών είναι υπογόνιμα.
-στο 50% ευθύνεται ο άνδρας
-το 5% θα παραμείνουν άτεκνα παρά τις θεραπευτικές προσπάθειες

Ποιες πιθανότητες έχει μια γυναίκα 35 ετών, 38 ετών, ή >40 ετών να είναι γόνιμη;

-50% στα 35 έτη
-25% στα 38 έτη
– <5% αν >40 έτη

Σε ένα υπογόνιμο ζευγάρι συνήθως ευθύνεται η γυναίκα. Σωστό ή λάθος;

Λάθος (50-50 οι πιθανότητες), ενώ στο 30% των υπογόνιμων ζευγαριών ευθύνονται και οι 2.

Σε ποιο ποσοστό ανδρικής υπογονιμότητας δεν θα βρεθεί αίτιο (ιδιοπαθής); Ποια τα χαρακτηριστικά αυτών των ανδρών;

Στο 30-40%. Οι άντρες αυτοί έχουν παθολογικό σπερμοδιάγραμμα (συνήθως ΟΑΤ), με φυσιολογικές ορμονικές εξετάσεις και φυσιολογική α/ε.

Ποια τα αίτια υπογονιμότητας σε γενικές γραμμές;

-ορμονικές ανωμαλίες
-συγγενείς ή επίκτητες ουροποιογεννητικές ανωμαλίες
-λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος
-γενετικές ανωμαλίες
-ανοσολογικοί παράγοντες
-αυξημένη θερμοκρασία οσχέου πχ κιρσοκήλη