Φίμωση πέους

1. Πώς μεταβάλλεται με την ηλικία (1ο,3ο,7ο,>16ο έτος) η παρουσία φίμωσης;
1ο: 50% έχουν φίμωση
3ο: 11%
7ο: 8%
>16ο: 1%

2. Τι ποσοστό των νεογνών παρουσιάζουν συμφύσεις βαλάνου πόσθης κατά τη γέννηση;
96% (μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών λύονται σταδιακά καθώς μεγαλώνει ο χώρος μεταξύ βαλάνου και ακροποσθίας).

3. Πως ταξινομείται η φίμωση κλινικά;
-Πρωτοπαθής: φυσιολογική (χωρίς παρουσία ουλής).
-Δευτεροπαθής: με παρουσία ουλής π.χ ξηρωτική βαλανίτις.

4. -Μετά τη συμπλήρωση του 2ου έτους.
-Απόλυτη ένδειξη:
Δευτεροπαθής φίμωση
Πρωτοπαθής φίμωση με υποτροπές βαλανοποσθίτιδας ή με υποτροπές ουρολοιμώξεων.

5. Αποτελεί ένδειξη περιτομής η συσσώρευση ούρων στη πόσθη σε πρωτοπαθή φίμωση;
Όχι.

6. Αντενδείξεις περιτομής.
-Αιμορραγική διάθεση
-οξεία φλεγμονή
-συγγενείς ανωμαλίες όπως υποσπαδίας, ‘κρυμμένο’ πέος

7. Συνιστάται περιτομή για θρησκευτικούς λόγους;
Όχι. Είναι χειρουργική επέμβαση με επιπλοκές και δε συστήνεται χωρίς ιατρικό λόγο.

8. Ποιες οι τεχνικές χειρουργικής περιτομής; Ποια η διαφορά τους;
-Πλαστική: ραχιαία σχάση, μερική περιτομή με διατήρηση ικανού δέρματος
-Ριζική.
Η διαφορά τους συνίσταται στο ότι η πλαστική έχει μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπών.

9. Ποια η συντηρητική θεραπεία φίμωσης; Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες με αυτή τη θεραπεία;
Cr Κορτιζονούχα (0.05-0.1%) χ 2/d για 20-30 μέρες.
Δεν υπάρχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια σε αυτή τη δόση. Βελτίωση φαίνεται από τη 2η εβδομάδα (προσοχή: κρέμα όχι αλοιφή).

10. Ανταποκρίνονται οι συμφύσεις στη συντηρητική θεραπεία;
Όχι.