Ένα επεξηγηματικό video για τα γενικά οφέλη του ασθενούς μετά από επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με ρομποτικό τρόπο.