ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

Ποιος ο συχνότερος ιστολογικός τύπος καρκίνου πέους και σε τι ποσοστό; Ποιοι άλλοι καρκινικοί τύποι εμφανίζονται;
Το πλακώδες καρκίνωμα στο 95%.
Άλλοι καρκινικοί τύποι:
-μελάνωμα
-βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
-σαρκώματα
-Kaposi

Ποια όργανα μπορούν να δώσουν μεταστάσεις στο πέος; Πως εκδηλώνονται συνήθως κλινικά οι μεταστατικές εστίες στο πέος και γιατί;
-Προστάτης
-ουροδόχο κύστη
-ορθό
-νεφρός
Εκδηλώνονται συνήθως με πριαπισμό, λόγω διήθησης των σηραγγωδών σωμάτων με αποτέλεσμα τη φλεβική απόφραξη (φλεβικός πριαπισμός). Η θεραπεία του φλεβικού πριαπισμού αυτού του τύπου συνίσταται στη θεραπεία της υποκείμενης αιτίας.

Σε ποια σπλάγχνα δίνει συνήθως μεταστάσεις ο καρκίνος πέους;
-πνεύμονα
-οστά
-ήπαρ
-εγκέφαλο

Που εντοπίζεται συνήθως ο καρκίνος του πέους;
Στη βάλανο (πιο συχνά,50%) , στο έσω πέταλο της πόσθης (20%) και στο σώμα πέους (σπανιότερα).

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συνήθως ο καρκίνος του πέους;
60-70 έτη

Ποια η επίπτωση του καρκίνου του πέους στις δυτικές χώρες και ποια στις μη-δυτικές; Ποια η επίπτωση στη Βραζιλία και ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση και γιατί;
Δυτικές χώρες:1/100.000
Μη δυτικές: 1-9/100.000
Βραζιλία:8/100.000
Η Ουγκάντα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη επίπτωση πιθανόν λόγω αυξημένου ποσοστού σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και HPV.

Έχει αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα στον καρκίνο του πέους;
Ναι, ο θεραπευτικός δείκτης έχει αυξηθεί στο 80%, λόγω της παραπάνω γνώσης πάνω στον καρκίνο πέους και των νέων τεχνικών.

Ελαττώνει το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου πέους η περιτομή, όταν πραγματοποιηθεί σε παιδιά ,πριν την εφηβεία, και στους ενήλικες; Αν ναι πόσες φορές μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου πέους;

Τον ελαττώνει μόνο στα παιδιά (όχι αν γίνει περιτομή στους ενήλικες) κατά 3-5 φορές.

Η περιτομή στους ενήλικες προστατεύει από καρκίνο του πέους. Σωστό ή λάθος;
Λάθος. Δεν προστατεύει.