Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη – Αποκατάσταση

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι επεμβάσεις κιρσοκήλης που γίνονται για αποκατάσταση της είναι οι παρακάτω: Η μικροχειρουργική βουβωνική ή υποβουβωνική αποκατάσταση. Η πιθανότητα υποτροπής είναι

Varicocele500

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ | ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κιρσοκήλη ονομάζεται η ανώμαλη διεύρυνση το φλεβών του ορχικού πλέγματος, που προκαλεί μερική στάση στην αποχέτευση του αίματος από τον