Λιθίαση

lithiasi

ΛΙΘΙΑΣΗ | 7 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7 χρήσιμα στοιχεία για την πάθηση του ουροποιητικού συστήματος κατά την οποία έχουμε δημιουργία λίθων ή λίθου εντός της αποχετευτικής